For Enquiries, please contact us on the coordinates below.
Headquaters Office

HASANI GROUP OF COMPANIES
25 Jalan Kampung Baharu
08000 SUNGAI PETANI
Kedah Darulaman
Malaysia
Send us a mail

hasani@gmail.com
Phone or Fax us

T : +604-424 4811
F : +604-424 4800
HP : +06012 4272786

2020 HASANI GROUP. All Rights Reserved.

Business Divisions
HQ Location
5.637567, 100.488138
Find out more about HASANI GROUP and its various business
JAWATANKUASA KAWALSELIA KURSUS

Semua Program aplikasi komputer di HASANI COMPUTER TRAINING CENTRE dkawalselia oleh dua Jawantankuasa iaitu:


JAWATANKUASA KAWALSELIA KURSUS

Jawantankuasa Kawalselia Kursus ini mempunyai fungsi dan tanggungjawab berikut:
  • Untuk mengenalpasti struktur kursus, kurikulum, kaedah mengajar dan keperluan tambahan / rujukan bahan bacaan.
  • Untuk mengenalpastikan perisian terbaru di pasaran
  • Untuk menentukan dan memperkembangkan silibus perisian terbaru dalam kedua-dua bahasa (Melayu & English)
  • Untuk mengemaskinikan modul-modul dari masa ke semasa supaya pelajar mudah memahami nota tersebut.
  • Untuk memastikan operasi  makmal komputer berjalan dengan lancar. Jika ada ianya mestilah diperbetulkan dengan segera.
  • Untuk kawalselia / menilai keberkesanan operasi kursus-kursus serta melakukan pengubahsuaian / pembetulan pada modul berkenaan.
  • Memberi laporan kepada Pengarah Urusan / Penasihat tentang operasi kursus dan masalah-masalah yang timbul.
Latar Belakang    |   Computer Package   |    Short Course   |    Prasana Pusat Komputer    |   School Holiday Package   |   Yuran Package   | Refund & Monitor Attendance   |    AJK Kawalselia   |   Majlis Peperiksaan   |   Hasani Sg Petani    |   Hasani Kulim     |    Hasani Ipoh
        About Us       |   Business Division      |     Corporate Info     |      Yayasan Hasani     |    Gallery     |    Announcement     |    Online    
HASANI TRAVEL & TOURS      |       HASANI JEWELS   |   HASANI MANAGEMENT   |   KURSUS KOMPUTER   |   HASANI MART   |   HASANI NEWS   |   ONLINE BOOKS SALES