For Enquiries, please contact us on the coordinates below.
Headquaters Office

HASANI GROUP OF COMPANIES
25 Jalan Kampung Baharu
08000 SUNGAI PETANI
Kedah Darulaman
Malaysia
Send us a mail

hasani@gmail.com
Phone or Fax us

T : +604-424 4811
F : +604-424 4800
HP : +06012 4272786

2020 HASANI GROUP. All Rights Reserved.

HASANI JEWELS   |   HASANI MANAGEMENT   |   KURSUS KOMPUTER   |   HASANI MART   |   HASANI NEWS   |   ONLINE BOOKS SALES

Business Divisions
HQ Location
5.637567, 100.488138
Find out more about HASANI GROUP and its various business
        About Us       |   Business Division      |     Corporate Info     |      CSR     |    Gallery     |    Announcement     |    Online    
JAWATANKUASA KAWALSELIA KURSUS

Semua Program aplikasi komputer di HASANI COMPUTER TRAINING CENTRE dkawalselia oleh dua Jawantankuasa iaitu:


JAWATANKUASA KAWALSELIA KURSUS

Jawantankuasa Kawalselia Kursus ini mempunyai fungsi dan tanggungjawab berikut:
  • Untuk mengenalpasti struktur kursus, kurikulum, kaedah mengajar dan keperluan tambahan / rujukan bahan bacaan.
  • Untuk mengenalpastikan perisian terbaru di pasaran
  • Untuk menentukan dan memperkembangkan silibus perisian terbaru dalam kedua-dua bahasa (Melayu & English)
  • Untuk mengemaskinikan modul-modul dari masa ke semasa supaya pelajar mudah memahami nota tersebut.
  • Untuk memastikan operasi  makmal komputer berjalan dengan lancar. Jika ada ianya mestilah diperbetulkan dengan segera.
  • Untuk kawalselia / menilai keberkesanan operasi kursus-kursus serta melakukan pengubahsuaian / pembetulan pada modul berkenaan.
  • Memberi laporan kepada Pengarah Urusan / Penasihat tentang operasi kursus dan masalah-masalah yang timbul.
Latar Belakang    |   Computer Package   |    Short Course   |    Prasana Pusat Komputer    |   School Holiday Package   |   Yuran Package   | Refund & Monitor Attendance   |    AJK Kawalselia   |   Majlis Peperiksaan   |   Hasani Sg Petani    |   Hasani Kulim     |    Hasani Ipoh