HASANI MANAGEMENT & CONSULTANCY menggunakan Modul Bersepadu Kursus Perkahwinan Islam (MBKPI versi 2002) yang lebih kemas dan memenuhi keperluan masyarakat Islam di alaf baru yang lebih mancabar. Modul  baru ini menggantikan MBKPI 1996 di mana versi baru ini memberi penekanan kepada aspek ilmu dan amal supaya dapat melahirkan satu generasi umat Islam yang beriman dan berakhlak mulia. Versi baru ini lebih lengkap dan komprehensif di mana ia mengandungi kupasan yang terperinci bukan sahaja di dalam aspek hukum hakam bahkan juga turut menyentuh aspek-aspek komunikasi, pengurusan, undang-undang, kesihatan, psikologi dan sosiologi. Dengan cara ini MBKPI bukan sahaja sekadar menyediakan pengetahuan asas kekeluargaan untuk mereka yang akan berkahwin bahkan dapat menangani pelbagai permasalahan kekeluargaan dan sosial yang melanda umat Islam pada masa kini.
MODUL KURSUS PERKAHWINAN
Tentang Kami        |         Maklumat Kursus        |        Lokasi Kursus        |        Daftar Kursus        |        Modul Kursus         |        Objektif Kursus        |       Sistem Operasi
Etika Kursus      |      Sijil Kursus      |      Jadual Kursus      |       Yuran Kursus      |      Kata Inspirasi      |      Selamat RT    |       Masalah Kahwin         |       Hubungi Kami                      
For Enquiries, please contact us on the coordinates below.
Headquaters Office

HASANI GROUP OF COMPANIES
25 Jalan Kampung Baharu
08000 SUNGAI PETANI
Kedah Darulaman
Malaysia
Send us a mail

hasani@gmail.com
Phone or Fax us

T : +604-424 4811
F : +604-424 4800
HP : +06012 4272786

2020 HASANI GROUP. All Rights Reserved.

Business Divisions
HQ Location
5.637567, 100.488138
Find out more about HASANI GROUP and its various business
        About Us       |   Business Division      |     Corporate Info     |      Yayasan Hasani     |    Gallery     |    Announcement     |    Online    
HASANI TRAVEL & TOURS      |       HASANI JEWELS   |   HASANI MANAGEMENT   |   KURSUS KOMPUTER   |   HASANI MART   |   HASANI NEWS   |   ONLINE BOOKS SALES